(2kB)
Strona zawiera opisy:folie okienne
temat zawiera:akcesoria montażowe
konsole montażowe
izolacje
zobacz też tematy powiązane:akcesoria przeciw pożarowe
siatki metalowe
drzwiczki rewizyjne
maskownice
folie okienne
(2kB)(2kB)
Szyba bez folii
Szyba z naklejoną folią (przykładowa)
Efekty folii okiennych
Oszczędność energii:
W lecie znacząco zmniejszają koszty klimatyzacji dzięki odbiciu nawet do 75% całkowitej energii słonecznej a zimą zmniejszają straty cieplne obniżając współczynnik k o 25%. Pokrycie folią szyb samochodowych redukuje przenikanie ciepła do wnętrza samochodu. Żaluzje również zatrzymują promieniowanie słoneczne lecz zatrzymują energie słoneczną w pomieszczeniu i podnoszą tym samym temperaturę wnętrza.
Redukcja promieniowania ultrafioletowego:
Redukują 98% szkodliwego promieniowania ultrafioletowego.
Eliminacja efektu odblasków:
Zwiększają komfort poprzez eliminowanie do 80% odblasku słonecznego a jednocześnie nie przyciemniają pomieszczenia tak bardzo jak żaluzje.
Oszczędność kosztów:
Są znacznie tańsze od konwencjonalnego szkła barwionego. Ich koszt zwraca się dzięki zmniejszeniu kosztów eksploatacji klimatyzacji i ogrzewania. Folie te nie wymagają konserwacji i są bardzo trwałe.
Zapewnienie większego bezpieczeństwa:
Szkło pokryte folią przeciwsłoneczną i folią antywłamaniową staje się bezpiecznym szkłem bezodpryskowym. Folie naklejone na szyby są niepalne.
Odporność na zadrapania:
Folie posiadają odporność na zadrapania, które mogą powstać podczas mycia okien itp.
Definicje terminów technicznych
Całkowita energia słoneczna to promieniowanie słoneczne o długości fali 300-1200 nm, padające na zewnętrzną powierzchnie systemu okiennego. Składa się ona z energii odbitej (refleksja), pochłoniętej (absorbcja) i energii przenikającej (transmisja)
Transmisja światła widzialnego - stosunek widzialnej energii słonecznej (dł. fali 380 - 780 nm), która przenika przez system okienny do całkowitej energii słonecznej w paśmie widzialnym, padającej na system okienny.
Odbicie światła widzialnego - stosunek widzialnej energii słonecznej (dł. fali 380 - 780 nm) bezpośrednio odbitej od systemu okiennego do całkowitej energii słonecznej w paśmie widzialnym, padającej na system okienny.
Transmisja ultrafioletu (UV) - stosunek energii słonecznej (dł. fali 300-380 nm), która przenika przez system okienny do całkowitej energii słonecznej w paśmie ultrafioletu, padającej na system okienny.
Uwaga - promieniowanie ultrafioletowe nie jest widzialne dla oka ludzkiego i jest głównym czynnikiem degradacji i odbarwiania substancji organicznych
Całkowite odbicie - stosunek energii słonecznej bezpośrednio odbitej od systemu okiennego do całkowitej energii słonecznej padającej na system okienny
Całkowita transmisja - stosunek energii słonecznej bezpośrednio przenikającej przez system okienny do całkowitej energii słonecznej padające na system okienny
Całkowita absorbcja - stosunek energii słonecznej pochłonietej przez system okienny do całkowitej energii słonecznej padającej na system okienny.
Emisyjność - zdolność powierzchni do pochłaniania i odbijania ciepła. Im niższa emisyjność, tym mniej ciepła z pomieszczenia ulega pochłanianiu, a zatem więcej ciepła ulega odbiciu do wnętrza pomieszczenia.
Współczynnik przenikania ciepła U - określa zdolność systemu okiennego do przekazania ciepła z jednej strony na drugą w wyniku różnicy temperatur otoczenia po każdej stronie okna. Mała wartość współczynnika "U" powoduje małe przekazanie ciepła poprzez system okienny. Okno o małej emisyjności lub o dużej odbijalności promieniowania energii cieplnej pomieszczenia ma mniejszą wartość współczynnika "U" niż okno o dużej emisyjności.
Współczynnik zacienienia - jest to stosunek energii słonecznej przenikającej przez system okienny do energii przenikającej przez ten system wyposażony jedynie w zwykłe szyby, przy czym energia słoneczna przenikająca obejmuje dwie składowe, tj. energię przenikającą bezpośrednio przez system okienny i część energii pochłanianą i przekazywaną do wewnątrz. Im niższa wartość współczynnika zacieniania tym lepsze właściwości przeciwsłoneczne ma system okienny.
Całkowite zatrzymanie energii słonecznej - stosunek całkowitej energii słonecznej, która ulega eliminacji przez system okienny, równej sumie wartości całkowitej odbitej energii słonecznej i wartości tej części pochłoniętej energii słonecznej, która ulega ponownemu wypromieniowaniu na zewnątrz do sumy całkowitej energii słonecznej padającej na system okienny.
Parametry folii samochodowych
TYPVisible Light TransmittedVisible Light ReflectedUltra Violet Light TransmittedTotal Solar Energy RejectedThickness of Base Film
Black 5% Basic Type Non-Reflextive Scratcvh Resistant #02105 S5%5%<2%16%1 mil
Black 20% Basic Type Non-Reflective Scratch Resistant#02120 S20%5%<2%15%1 mil
Black 35% Basic Type Non-Reflective Scratch Resistant#02135 S38%5%<2%15%1 mil
Smoke grey 5% Bacis Type Non-Reflextive Scratch Resistant#01505 S5%5%<2%16%1 mil
Smoke Grey 20% Basic Type Non-Reflextive Scratch Resistant#01520 S20%5%<2%15%1 mil
Smoke Grey 35% Basic Type Non-Reflectove Scratch Resistant#01535 S38%5%<2%14%1 mil
Graphite 5% Basic Type Non-Reflextive Scratch Resistant#03105 S5%5%<2%16%1 mil
Graphite 20% Basic Type Non-Reflextove Scratch Resistant#03120 S20%5%<2%15%1 mil
Graphite 35% Basic Type Non-Reflective Scratch Resistant#03135 S38%5%<2%15%1 mil
Charcoal 5% Basic Type Non-Reflective Scratch Resistant#04505 S6%5%<2%16%1 mil
Charcoal 20% Basic Type Non-Reflective Scratch Resistant#04520 S18%5%<2%15%1 mil
Charcoal 35% Basic Type Non-Reflective Scratch Resistant#04535 S38%5%<2%14%1 mil
Charcoal Green 5% Basic Type Non-Reflective#03505 6%5%<2%16%1 mil
Charcoal Green 20% Basic Type Non-Reflective Scratch Resistant#03520 S18%5%<2%15%1 mil
Charcoal Green 35% Basic Type Non-Reflective Scratch Resistant#03505 S38%5%<2%14%1 mil
Silver 15% Performance X-tra Reflective Scratch ResistentSH-015 P15%52%<2%76%1,5 mil
Silver 25% Rerformance Reflective Scratch Resistant Scratch ResistantSH-001 S28%38%<2%71%1 mil
Silver 60% Rerformance X-tra Reflective Scratch ResistantSH-060 P62%9%<2%42%1,5 mil
Silver / Gold Rerformance X-tra Reflective Scratch ResistantSH-004 CL27%12%<2%72%1,5 mil
Silver / Green Rerformance X-tra Reflective Scratch ResistantSH-005 CL16%15%<2%73%1,5 mil
Silver / Blue Performance X-tra Reflective Scratch ResistantSH-006 CL12%38%<2%74%1,5 mil
Green 5% GG Type Reflective Scratch ResistantGG-55%38%<2%75%1,5 mil
Green 12% GG Type Reflective Scratch ResistantGG-1212%28%<2%58%1,5 mil
Neutral 15% GG Type Reflective ResistantGG-28013%32%<2%71%1,5 mil
Neutral 60% Performance X-tra Reflective Scratch ResistantGN-60 P57%9%<2%45%1,5 mil
Neutral 70% Performance X-tra Scratch ResistantAG-70 P65%9%<2%40%1,5 mil
Grephite / Silver Performance X-tra Top Tint Scratch Resistant#03120 FF2%/20%70%/5%<2%78%/15%1,5 mil
Grey / Green Performance X-tra Top Tint Scratch Resistant#01035FFGN3%/34%70%/5%<2%76%/15%1,5 mil
Grey / Red Performance X-tra Top Tint Scratch Resistant#01035FFRE3%/33%70%/5%<2%78%/15%1,5 mil
IR Rejected Film Ultra Performance Clear Scratch ResistantIR-00180%8%<2%50%1,5 mil
IR Rejected Film Ultra Performance Clear Scratch ResistantIR-00264%8%<2%65%1,5 mil
Safety Film 2 mil Ultra Performance Clear Scratch ResistantSF-50CL87%8%<2%19%2 mil
Safety Film 4 mil Ultra Performance Clear Scratch ResistantSF-100CL87%8%<2%20%4 mil
Safety Film 8 mil Ultra Performance Clear Scratch Resistant SF-200CL87%8%<2%20%8 mil
Parametry folii okiennych
Smoke-Grey 5% Perfomance X-tra Reflective Scratch Resistant#01505 RP6%12%<2%65%1,5 mil
Smoke-Grey 20% Perfomance X-tra Reflective Scratch Resistant#01520 RP20%12%<2%63%1,5 mil
Smoke-Grey 35% Perfomance X-tra Reflective Scratch Resistant#01535 RP38%8%<2%53%1,5 mil
Graphite 5% Perfomance X-tra Reflective Scratch Resistant#204 S5%12%<2%65%1,5 mil
Graphite 20% Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#03120 RP20%12%<2%63%1,5 mil
Graphite 35% Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#03135 RP38%8%<2%53%1,5 mil
Smoke 5% Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#04605 RP7%6%<2%59%1,5 mil
Smoke 15% Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#04615 RP15%6%<2%56%1,5 mil
Smoke 40% Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#04640 RP40%8%<2%52%1,5 mil
Charcoal 5% Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#04805 RP7%7%<2%59%1,5 mil
Charcoal 15% Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#04815 RP15%7%<2%56%1,5 mil
Charcoal 35% Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#04835 RP38%9%<2%52%1,5 mil
Charcoal Green Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#04905 RP6%12%<2%65%1,5 mil
Charcoal Green Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#04920 RP20%12%<2%63%1,5 mil
Charcoal Green Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#04935 RP38%8%<2%53%1,5 mil
Platinium 5% Performance X-tra Reflective Scratch ResistantPT-05 P12%45%<2%76%1,5 mil
Platinium 20% Performance X-tra Reflective Scratch ResistantPT-20 P18%32%<2%76%1,5 mil
Platinium 35% Performance X-tra Reflective Scratch ResistantPT-35 P35%12%<2%60%1,5 mil
Graphite 5% Performance X-tra Reflective Scratch ResistantGA-05 P9%12%<2%63%1,5 mil
Grey 20% Performance X-tra Reflective Scratch ResistantGY-19P19%14%<2%58%1,5 mil
Cool Black X-tra 5% Performance Scratch Resistant#094099%6%<2%61%1,5 mil
Titanium Grey 35%#0943535%8%<2%53%1,5 mil
Titanium 20% Performance X-tra Reflective Scratch Resistant#TI-20 P20%12%<2%60%1,5 mil
Grey 30% Performance X-tra Reflective Scratch ResistantGY-30 P30%12%<2%58%1,5 mil

 
- start -   - o firmie -   - kontakt -   - upłynnienia -   - do góry -
- praca -   - usługi-   - oferta -   - mapa serwisu -
opisy produktów w formacie pdf
- wyszukiwarka strony -