(2kB)
Strona zawiera opisy:gruntowy wymiennik ciepła
centrale z odzyskiem ciepła
gruntowe wymienniki ciepła
zobacz też tematy powiązane:wentylatory instalacyjne
centrale wentylacyjne
(2kB)(2kB)
Gruntowy Wymiennik Ciepła (GWC)
gruntowy wymiennik ciepła

1. Czerpnia powietrza zewnętrzego
2. Kanał rozprowadzający powietrze w poziomie
3. Złoże rozprowadzające powietrze do dna GWC
4. Żwirowe złoże akumulacyjne
5. Złoże zbierające powietrze
6. Poziomy kanał zbierający powietrze
7. Humus-ziemia, trawa
8. Styropian gr 100 mm dwustonnie zebezpieczony folią
9. Grunt rodzimy
10.Instalacja zraszająca

Idea działania Gruntowych Wymienników Ciepła (GWC).

       Na głębokości 1-4 m w naszej strefie klimatycznej w ciągu całego roku panuje stała temperatura +100C (+-1,50C). Do wykorzystania tej energii służą tzw. Gruntowe Wymienniki Ciepła (GWC). Co najmniej kilkanaście pracujących w Polsce GWC potwierdzają, że powietrze zewnętrzne, przepływając przez złoże posadowione na tej głębokości podgrzewa się w szczytach zimowych o 200C, latem zaś ulega ochłodzeniu z około +300C do +200C.
       Konstrukcja GWC zaprojektowana jest jako naturalne złoże czystego płukanego żwiru umieszczonego w gruncie. Przepływające powietrze przez żwir (w zależności od pory roku) jest ochładzane, osuszane, podgrzewane lub nawilżane, a także filtrowane. Bezpośredni kontakt złoża z otaczającym gruntem rodzimym ułatwia szybką regenerację złoża.

Podstawowe własności i dane liczbowe:

 1. Prosta budowa GWC, z łatwo dostępnych i tanich materiałów, pozwala na wykonanie go z zasadzie w każdym miejscy i warunkach. Stwarza to możliwość prawie powszechnego stosowania tego urządzenia dla celów wentylacji, klimatyzacji i termo wentylacji.
 2. Wykorzystanie w tani sposób naturalnej energii gruntu z niewielkiej głębokości dla chłodzenia i ogrzewania strumienia powietrza wentylacyjnego.
 3. Użytkowanie Gruntowego Wymiennika Ciepła ma wybitne cechy pozyskiwania energii odnawialnej. Inwestor, który zdecyduje się na jego budowę może starać się o dotację lub preferencyjny kredyt inwestycyjny z: Unii Europejskiej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (w oddziałach regionalnych w Urzędach Wojewódzkich).
 4. W obiektach gdzie parametry powietrza muszą byś ściśle przestrzegane (np. niektóre pomieszczenia w służbie zdrowia) wymienniki gruntowe mogą znaleźć zastosowanie jako urządzenia wspomagające układ grzewczy, chłodniczy (również do chłodzenia np. skraplaczy). Dla bardzo wymagających inwestorów potrzebne parametry można zmieniać za pośrednictwem dodatkowych urządzeń.
 5. Jedyna wada GWC wynika z jego zalety. Precyzyjna regulacja parametrów powietrza opuszczającego potężny magazyn energii jest utrudniona. Zakres parametrów regulowanych w tradycyjnym urządzeniu chłodniczym jest korzystniejszy od zakresów parametrów możliwych do osiągnięcia przez GWC i to jest pewną zaletą urządzeń konwencjonalnych. Przy zastosowaniu GWC można jednak zaoszczędzić na kosztach automatyzacji urządzeń klimatyzacyjnych gdyż ze względu na bezwładność GWC stan powietrza na wyjściu z wymiennika jest w dużym stopniu niezależny od wahań powietrza zewnętrznego na wejściu do wymiennika - jego parametry są w długim czasu okresie stabilne i nie wymagają bieżącej regulacji.
 6. Po przejściu przez GWC następuje obniżenie wilgotności powietrza latem i nawilżenie w okresie zimowym.
 7. Duża wydajność i niskie koszty eksploatacji GWC w okresie letnim pozwalają na wykorzystywanie do wentylacji tylko powietrza zewnętrznego - bez potrzeby mieszania go z zużytym - recyrkulacja. To tej pory największy działający GWC w Polsce ma sumaryczną wydajność 137 tys. m3/h.
 8. W okresie letnim zapewnia pozyskiwanie całkowitego zapotrzebowania chłodu dla klimatyzowania całego budynku. Bardzo niskie koszty eksploatacyjne. Energia włożona (wentylator) do pozyskiwanej osiąga w szczytach letnich wartość 1:30÷35.
 9. Strumień powietrza z GWC zasilającego rekuperatory (nawet przy zimowych ekstremalnych temperaturach minus 200C) nie powoduje zamarzania wymiennika krzyżowego - temperatura na wlocie jest bliska 00C lub dodatnia.
 10. Zastosowanie GWC w okresie zimowym pozwala na pozyskiwanie z gruntu w szczytach do 50% ciepła wentylacyjnego. Energia włożona (wentylator) do pozyskiwania osiąga maksymalnie zimą 1:35÷45.
 11. Recyrkulacja lub zastosowanie rekuperatora pozwala na dalsze pozyskiwanie ciepła w granicach 20÷30%.
 12. Średnia maksymalna różnica temperatur powietrza przed i za GWC latem 10÷120C, zimą 18÷200C dotyczy ekstremalnych temperatur powietrza +320C i -200C.
 13. Średni efekt cieplny wynosi 1kW/m3 złoża a w szczytach letnich i zimowych dochodzi nawet do 2kW z 1 m3 złoża.
 14. Bezobsługowa praca - nie wymaga konserwacji. Wskazuje na to ponad 22 letnia eksploatacji instalacji pilotażowej w Polanicy Zdroju i 13 letnia w EXBUD Kielce.


Własności czyszczące (ważne dla alergików).

      Filtrowanie: zanieczyszczeń biologicznych to jest następna zaleta wymiennika ciepła. Po 15 latach eksploatacji złoża Dział Epidemiologii Sanepidu wydał następujące orzeczenie: " W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, iż powietrze po przejściu przez wymiennik ciepła zawiera wielokrotnie mniej komórek drobnoustrojów, alergenów niż przy wlocie". Gdzie można stosować wymienniki? Domy jednorodzinne, sklepy, gastronomia, domy towarowe, biurowce, kościoły, hale przemysłowe szkoły, itp. W odróżnieniu od klimatyzacji tradycyjnej, która często wykonuje się tylko w pomieszczeniach reprezentacyjnych, GWC ze względu na niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne stosuje się do zasilania całych budynków w powietrze klimatyzowane i do ogrzewania.

 
- start -   - o firmie -   - kontakt -   - upłynnienia -   - do góry -
- praca -   - usługi-   - oferta -   - mapa serwisu -
opisy produktów w formacie pdf
- wyszukiwarka strony -