(2kB)
Strona zawiera opisy:podstawy dachowe
zobacz też tematy powiązane:przepusty dachowe
czerpnie
wyrzutnie
wentylatory dachowe
(2kB)(2kB)
Podstawy dachowe pod wywietrzaki i wentylatory opis w formacie pdf
Podstawy dachowe
To czym i w jaki sposób będziemy wentylować halę czy dom, jest decyzją strategiczną. Ma to wpływ na koszty eksploatacji. Wybranie prawidłowej podstawy dachowej nie będzie źródłem nieustannych napraw i poprawek uszczelniania dachu. Wybranie prawidłowego wywietrzaka dachowego obniża koszty ogrzewania i eliminuje ciągi wsteczne.

(21kB)


Podstawa dachowa jest stosowana jako element nośny wentylatorów czerpni i wyrzutni dachowej. Prezentowane podstawy dachowe są ogólnie sklasyfikowane jako typ A i typ B.
Typ A obejmuje typoszereg podstaw o przekroju prostokątnym.
Typ B obejmuje typoszereg podstaw o przekroju okrągłym.
Zarówno typ A jak i typ B obejmuje wykonania podstaw jako element nośny jak również wykonania jako podstawy tłumiące. Podstawy tłumiące posiadają rury przewodowe wykonane jak tłumik.
Podstawa dachowa typ A - typoszereg od 200x200
Podstawa tłumiąca typ A , typoszereg pod wielkości wentylatorów dachowych.
Podstawy dachowe są wykonywane w rodzajach
Podstawa dachowa typ A - typoszereg wielkości od 200x200
Podstawa dachowa typ "B I" - typoszereg wielkości od D = 160 do D = 800
(27kB)Podstawa dachowa typ "B II" - typoszereg średnic D = 160 do D = 800
(4kB)Podstawa dachowa typ "B III" - typoszereg od D = 160 do D = 800 (z przepustnicą, osiatkowaniem i tacką ociekową)
Podstawy typ A i typ B są montowane na cokołach lub kominach. Dla dachów z blach falistych, trapezowych, oraz z płyt warstwowych oferujemy podstawy do dachów z płyt warstwowych
powiększPodstawa dachowa na dach z płyt warstwowych
Podstawy do dachów z blach falistych i trapezowych posiadają dodatkową konstrukcję usztywniającą która pozwala na wycięcie w blasze dachu dużych otworów na rury przewodowe nawet średnicy 630 mm. Jako wariant stosujemy wykonanie podstaw dachowych z blachy dachu dostarczonego przez zlecającego, co rozwiązuje problem szczelności.
Zakłada się że podstawy na dachy z blachy falistej trapezowej oraz na dachy z płyt warstwowych instalowane są w wariantach;
1) Przy kalenicy z możliwością wsunięcia płyty podstawy pod blachę lub taśmę kalenicową.,
2) w innych połaciach dachu lecz tam po zainstalowaniu podstaw dachowych na dachu będzie kładziona izolacja cieplna i/lub pokrycie dachowe dekarskie.
Dla przypadków instalacji podstaw dachowych na dachach z blach falistych i trapezowych w połaci dachowej zbyt odległej od kalenicy i bez pokrycia dachowego polecamy stosowanie standardowo do uszczelnień kołnierze MF oraz kołnierze Residential.
(6kB)(5kB)

Możliwe są również wykonania podstaw (o czym było wcześniej) z płytą podstawy z blachy jak na dachu - warunkiem jest możliwość zabudowy pomiędzy wzniosami trapezu.
Podstawy dachowe w takich przypadkach są odpowiednio modyfikowane według oferty opracowanej na indywidualne zapytanie.
Podstawy dachowe typ A i B w tym podstawy na dachy z blach trapezowych, falistych i z płyt warstwowych są oferowane z dodatkowymi elementrami takimi jak:
1) kołnierz pod wentylator lub pod wywietrzak,
2) kołnierz do podłączenia instalacji na rurze przewodowej,
3) przepustnica sterowana ręcznie, ciągnowo lub siłownikiem elektrycznym. Do średnic fi 200 przepustnica może być sterowana termostatycznym siłownikiem woskowym,
4) kratka z siatki na rurze przewodowej,
5) tacka ociekowa,
6) maskownica (od strony pomieszczenia) na otwór w dachu dla rury przewodowej.
Jako szczególne rozwiązanie podstaw z wywietrzakami oferujemy wywietrzaki prostokątne montowane w kalenicy. Jest to wywietrzak kalenicowy uniwersalny na każdy rodzaj blach.
wywietrzak kalenicowy
(8kB)
wlkB mmC mmH mmpowierzchnia /m2/ czynna wypływuodpowiednik cylindrycznych
A = 1,0 m1803005000,26zastępuje 2 szt. fi 400
A = 2,0 m1803005000,26zastępuje 4 szt. fi 400
A = 3,0 m1803005000,26zastępuje 7 szt. fi 400
Rozwiązanie jest indywidualnie opracowywane dla zapewniania wywiewu naturalnego z hali potrzebnej ilości powietrza. Wywietrzak kalenicowy posiada podstawę, kanał przewodowy, tackę ociekową. Może być również wyposażony w przepustnicę. W zakresie sterowania przepustnicą podstaw dachowych oferowane są rozwiązania;
1) sterowanie ciągnowo - bezwładnościowe
2) sterowanie siłownikiem elektrycznym
3) sterowanie siłownikiem woskowym

Siłownik woskowy działa na zasadzie termostatu. Powoduje samoczynne otworzenie przepływu jeśli temperatura pod dachem jest wyższa od 20 st C, zamyka przepływ jeśli temp. spadnie poniżej 18 st C. Możliwe są inne nastawy.
 
- start -   - o firmie -   - kontakt -   - upłynnienia -   - do góry -
- praca -   - usługi-   - oferta -   - mapa serwisu -
opisy produktów w formacie pdf
- wyszukiwarka strony -