(2kB)


Strona zawiera opisy:pompy ciepła
rodzaje wymienników ciepłą
centrale z odzyskiem ciepła
przykłady rozwiązań
recyrkulacje
temat zawiera:gruntowy wymiennik ciepła
wentylatory instalacyjne
centrale wentylacyjne
(2kB)(2kB)
Postawowymi elementami instalacji z pompą ciepła są: 1- sprężarka, 2- skraplacz, 3- parownik, 4- zawór rozprężny, 5- wymiennik dolnego źródła ciepła (grunt, woda, powietrze), 6- wymiennik (wymienniki) górnego źródła ciepła (grzejniki, zbiornik ciepłej wody, nagrzewnica z wentylatorem)

Idea działania pompy ciepła przedstawiona jest na schemacie instalacji grzewczej z pompą ciepła (PC)
Czynnikiem w obiegu w instalacji zawierającej GZ i pompę jest woda technologiczna. Czynnikiem w obiegu w instalacji zawierającej DZ i pompę P jest "woda" lodowa, to jest odpowiedni roztwór glikolu. Czynnikiem w obiegu w instalacji zawierającej W1,W2, zawór rozpręźny , sprężarkę jest płyn chłodniczy typu freon może to być też inny czynnik np. gaz CO2.
Pompy ciepła
We wszelkich budynkach zużywa się energię na ogrzanie napływającego do wewnątrz świeżego powietrza. Jednocześnie większość tej energii ucieka wraz z wyrzucanym zużytym powietrzem. Poprzez odzyskanie tylko części tej energii i ponowne jej użycie na ogrzanie świeżego powietrza w znaczący sposób możemy ograniczyć wydatki eksploatacyjne związane z jej zakupem. Zadanie pompy cieplnej to odzyskanie energii cieplnej ze źródła o niskiej temperaturze i przekształcenie jej w energię o wyższej temperaturze. Zasada działania opiera się dokładnie na tym samym procesie termodynamicznym co zwykła domowa lodówka. Zabudowana sprężarka przepompowuje czynnik chłodniczy w zamkniętym obiegu. Rozprężający się w parowniku lodówki freon pobiera z otoczenia ciepło. Ciepło to trakcie sprężania gazu oddawane jest poprzez radiator umieszczony z tyłu lodówki do atmosfery. Ten sam cykl wykorzystany jest w pracy pompy cieplnej, gdy energia cieplna pobierana jest ze źródła o niskiej temperaturze - w tym przypadku ze zużytego powietrza i po przekształceniu w energię o wyższej temperaturze wykorzystywany jest do podniesienia temperatury powietrza świeżego przez radiator. Największą sprawność odzysku ciepła z powietrza zużytego uzyskamy stosując kombinacje wymiennika ciepła i pompy cieplnej. Poprzez obniżenie temperatury powietrza wylotowego uzyskujemy zmniejszenie strat energii związanej z wentylacją.

Jako szczególne wykonanie oferujemy pompy ciepła, których podstawą są klimatyzatory o funkcji chłodzenia lub chłodzenia i grzania, w których skraplacz chłodzony jest wodą a nie powietrzem jak w klasycznych rozwiązaniach klimatyzatorów. Całe urządzenie jest w postaci jednego bloku (bez jednostki zewnętrznej) i pozwala na odzysk energii w postaci ciepłej wody, gdy klimatyzator chłodzi lub oziębionej wody, gdy klimatyzator grzeje. Klimatyzator pracuje wtedy w cyklu całorocznym. W chłodne i zmienne dni może ogrzewać pomieszczenia.
Rodzaje wymienników ciepła
Wymiennik z przewodem transmisji ciepła (caloduc) H.P.
Charakterystyka
Wymiennik z przewodem transmisji ciepła zbudowany z żeberek i rur z tego samego materiału może być wykonany z aluminium, miedzi lub stali. Temperatura użytkowania waha się w zakresie od -50 0C do 200 0C zależnie od czynnika roboczego i zastosowanego materiału. Wydajność termiczna jest zawarta 45% a 75% zależnie od dokonanego doboru.
Opcje
obróbka antykorozyjna rur i żeberek
przy montażu poziomym zainstalowanie regulacji poprzez odwrócenie cyklu pozwalającego kontrolować wymianę cieplną i odzyskać frygorie latem.
Zalety
niezawodność funkcjonowania
niewielka konserwacja
układ odwracalny od odzysku frygorii w lecie i free cooling
Opis
Wymiennik z przewodem transmisji h.p. ciśnienia zbudowany jest z nagrzewnicy z rurkami z radiatorem podzielonym na 2 sekcje, przez które przepływa odpowiednio strumień powietrza zimnego i ciepłego. Każda rura posiada na swojej wewnętrznej ściance strukturę kapilarną. Rury wstępnie ciągnione w próżni są napełnione na zawsze czynnikiem chłodniczym.
Zasada
Przy kontakcie z ciepłym powietrzem czynnik chłodniczy paruje i przemieszcza się ku zakończeniu rury. Przy zetknięciu z zimnym powietrzem skrapla się uwalniając ciepło utajone parowania i powraca do drugiego końca rury poprzez strukturę kapilarną.
(26kB)
Montaż
Aby zachować zamknięty cykl "Parowania - Kondensacja" czynnika chłodniczego wewnątrz rury, sekcja parowania koniecznie powinna znajdować się w pozycji dolnej strumienia świeżego powietrza zapewniając kondensację. "Caloduc" izolowany jest w pozycji poziomej lekko nachylonej lub w pozycji pionowej, uniemożliwiając w ten sposób odwrócenie cyklu. Różne kombinacje możliwe przy określaniu geometrycznym pozwalające na łatwe wbudowanie do centrali uzdatniania powietrza lub łatwe podłączenie bezpośrednio do sieci kanałów (lub bez) króćców elastycznych.
Wymiennik ze szklanymi rurami
Opis
Wymiennik składa się z wiązki szklanych rur zamocowanych z każdego końca w perforowanych płytach za stali nierdzewnej. Szczelność miedzy płytami i rurami zapewniają sprasowane silikonowe uszczelki.
(14kB)
Zasada
Strumień pierwotnego powietrza (spalin, powietrza ciepłego) przepływa wewnątrz rur. Strumień wtórnego powietrza (powietrza świeżego) przepływa prostopadle na zewnątrz rur. Wymiana termiczna dokonuje się bezpośrednio poprzez ściankę rury szklanej.
Montaż
Ramka za zewnątrz wymiennika, wykonana ze stali nierdzewnej znacznej grubości pozwala na szybkie podłączenie do kanałów lub przewodów.
Charakterystyka
Niski współczynnik dylatacji szkła umożliwia odporność na uderzenie cieplne rzędu 180 0C. Graniczna temperatura użytkowania wynosi 250 0C przy pracy ciągłej i 300 0C w szczycie.
Zalety
przeźroczystość szkła umożliwia kontrolę wzrokową zanieczyszczenia, a czyszczenie jest łatwe
odporność szkła na szkodliwe działanie chemiczne i na zatykanie się sprzyja jego stosowaniu w środowisku przemysłowym (rolno-spożywczym, papierniczym, tekstylnym, cementowym...).
Wymiennik ciepła obrotowy
Opis
Wymiennik składa się z wirnika zbudowanego z falistych płytek aluminiowych, nawiniętych wokół centralnej piasty. Zespół ten napędzany pasem napędowym pozwala na ruch obrotowy wymiennika.
Zasada
Dzięki temu ruchowi obrotowemu jest odzyskiwane ciepło na poziomie kanałów przechodzących przemiennie w strumieniu ciepłego a następnie zimnego powietrza.
Montaż
Wirnik zamontowany albo w komorze albo w ramce na zewnątrz pozwala łatwo podłączyć urządzenie bezpośrednio do sieci kanałów lub je zbudować równie łatwo do centrali uzdatniania powietrza nałożonej lub ustawionej obok.
Charakterystyka
Wydajność wymiennika może osiągnąć 85% odzysku ciepła. Zależy to od prędkości obrotowej koła i prędkości obrotowej koła i prędkości przepływu powietrza. Odzysk energii dokonuje się przy pomocy ciepła rzeczywistego lub utajonego (antalpii).
Opcje
uzdatnianie higroskopijne,
obróbka epoksydowaniem dla zastosowań korodujących,
silnik ze zmienną prędkością pozwalający regulować przekazywanie.
Zalety
bardzo wysoka wydajność (około 85%),
regulacja transferu ciepła przez zmienność prędkości obrotowej,
możliwość przekazywania frygorii latem.
(17kB)
Wymiennik ciepła płytowy /krzyżowy/
Opis
Wymiennik składa się z falistych płyt, ułożonych prostopadle i oddzielonych płaską płytą typu Turbo. Produkcja tych płyt pozwala na doskonalą jakość wykończenia gwarantując szczelność i niezawodność wymiennika.
Zasada
Wymiana ciepła dokonuje się bezpośrednio przez ściankę oddzielającą strumień ciepłego powietrza od krzyżującego się z nim strumienia zimnego powietrza.
Montaż
Proponujemy wymienniki w różnych wersjach pozwalające na liczne połączenia:
Model do wbudowania do centrali uzdatniania powietrza
Model z kołnierzem do bezpośredniego podłączenia z siecią kanałów
Model przekątny, gdy blok jest zamontowany w blaszanej komorze
Charakterystyka
Bloki mogą być wykonane z płyt aluminiowych, stali nierdzewnej lub ze stali “blachy cynowanej”. Wybór materiału dokonywany jest zależnie od temperatury i rodzaju powietrza lub gazu przepływającego przez urządzenie. Temperatury użytkowania mogą dochodzić do 4500C zależnie od stosowanych materiałów. Wydajność termiczna, zależna od wydatków i prędkości czołowych, jest zawarta między 50% a 75%. Straty ciśnienia wahają się od 50 Pa do 600 Pa.
(7kB)
Opcje
Wraz z montażem w komorze proponowane są następujące opcje:
filtracja powietrza,
pomosty do mycia,
bloki do odzyskiwania kondensatu
podwójna izolacja 4 powierzchni komory
przepustnice by-pass przeciw zamarzaniu
nagrzewnica do odmrażania (odszraniania)
szczelne drzwiczki rewizyjne.
Zalety
solidność sprzętu,
niezawodność mechaniczna dzięki nie występowaniu części ruchomych,
doskonały stosunek jakości do ceny.
Centrale z odzyskiem ciepła
Zespół nawiewno/wywiewny z rekuperatorem do odzysku ciepła jest najkorzystniejszy pod względem zużycia energii. W zespole instalowane są dwa wentylatory, którymi można sterować za pomocą regulatora prędkości lub poprzez połączenie równoległo -szeregowe. Oferujemy możliwość zainstalowania ogrzewacza powietrza wtłaczanego oraz dodatkowych filtrów. Konstrukcja Obudowa metalowa pokryta poliestrem metodą piecową. Dwa wentylatory bębnowe. Rekuperator aluminiowy. Filtry włókninowe. Zastosowanie Szeroki zakres stosowania - domy jednorodzinne - biura - kina - salony fryzjerskie itd. - do wentylacji mechanicznej.
Najkorzystniejszy pod względem zużycia energii na cele grzewcze rozwiązaniem jest stosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. W tym należy instalować zespół nawiewno-wyciągowy z odzyskiem ciepła. W zespole instalowane są dwa wentylatory którymi można sterować za pomocą regulatora prędkości lub poprzez połączenie równoległo -szeregowe. Możliwość zainstalowania ogrzewacza powietrza wtłaczanego oraz dodatkowych filtrów.
Konstrukcja
Obudowa metalowa pokryta poliestrem metodą piecową. Dwa wentylatory bębnowe. Wkład aluminiowy.
Zastosowanie
Szeroki zakres stosowania - domy jednorodzinne - biura - kina - salony fryzjerskie itd.
TypWydajność Max SprawnośćMoc Went.Spręż Max
m3/h[%][W][Pa]
ZWC-1150782X85280
ZWC-2300702X100280
ZWC-2 DOU280952X100250
ZWC-3420802X120225
ZWC-4864662X240460
ZWC-51140742X160490
ZWC-61400702X130250
ZWC-72000602X750440
ZWC-83000682X370450
ZWC-97000682X1500700


 Wymiary gabarytowe
ABC Ø D
[mm][mm][mm][mm]
ZWC-1530390200150
ZWC-2750550300150
ZWC-2 duo750550300150
ZWC-3750550300150
ZWC-4750550300150
ZWC-51200660640250
ZWC-61200660640250
ZWC-71200660640250
ZWC-8190012001040315
ZWC-9290019001080400
(30kB)
(43kB)
Przykłady rozwiązań komór grzewczo wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
Opis
Komory grzewczo wentylacyjne jako centrale wentylacyjne buduje się w całym zakresie wydajności wentylatorów COMERFI, MARZORATI, ZIEHLABE GG czy NICOTRA. Wykonania central mogą być w wersji podwieszanej i stawianej na podporach do montażu na podłoże i na ścianach. Do celów prawidłowej eksploatacji i konserwacji, centrale są wyposażone w klapy rewizyjne, instalowane od dostępnej dla obsługi strony. W zakresie wydajności komory wentylatorowe budowane są na wydajności do 50000 m3/h
Przykłady rozwiązań komór grzewczo - wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
(8kB)(5kB)
(8kB)(6kB)
(5kB)
Doboru rozwiązania do zapotrzebowania i oczekiwanych parametrów pracy dokonujemy po otrzymaniu zapytania.
 
- start -   - o firmie -   - kontakt -   - upłynnienia -   - do góry -
- praca -   - usługi-   - oferta -   - mapa serwisu -
opisy produktów w formacie pdf
- wyszukiwarka strony -