(2kB)

Strona zawiera opisy:tłumiki
temat zawiera:kanały, kształtki blaszane
spiro
kanały tekstylne
przewody elastyczne
tłumiki
filtry
okapy, odciągi
kominy
przepustnice
instalacje domowe
zobacz też tematy powiązane:konsole montażowe
akcesoria montażowe
izolacje
(2kB)(2kB)
Tłumiki
       Tłumiki akustyczne służą do tłumienia hałasu spowodowanego pracą wentylatorów oraz wynikającego z przesyłu powietrza w sieci kanałów wentylacyjnych. Należy je stosować we wszystkich przypadkach kiedy poziom hałasu spowodowany pracą instalacji wentylacyjnej jest wyższy od poziomu hałasu panującego od innych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
Tłumik sww 1462-212
- płytowe (szczelinowe)
- rurowe proste
- rurowe opływowe
       Wszystkie materiały konstrukcyjne posiadają atesty producenta. Tłumiki wytwarzane są w oparciu o normę BN-73/8865-39 opracowaną przez C.O.B.R.T.I. INSTAL. Typoszeregi wymiarowe charakterystyki tłumienia opory przepływu przez tłumik podane są na podstawie katalogu urządzeń wentylacyjnych C.O.B.T.I. INSTAL - 1985 rok. Obudowę zewnętrzna tłumików płytowych stanowi odcinek kanału o długości 1 m zakończony z obu stron obrzeżami. Wkład tłumiący składa się z płyt tłumiących o grubości 100 mm, rozstawionych w jednakowych odstępach i przymocowanych do obudowy zewnętrznej nitami, lub zgrzewanymi. Tłumiki płytowe obejmują dwa typoszeregi różniące się sposobem stopniowania wymiarów poprzecznych obudowy. W pierwszym typoszeregu przyjęto stopniowanie szerokości szczelin między płytami S=50,100 ,150 ,200 mm oraz wysokości płyt B=250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 mm co w konsekwencji daje typoszereg wymiarów różny od typowych i konieczność stosowania kształtek przejściowych przed i za tłumikiem – tłumik Typ TP/I. W drugim typoszeregu przyjęto wymiary poprzeczne obudów zewnętrznych zgodne z szeregiem liczb normalnych oraz wysokości B= 250, 500, 1000, 2000 mm , co w konsekwencji daje utrzymanie typowych wymiarów poprzecznych tłumików i zmienne odstępy między płytami ograniczone jednak do wymiarów zawartych pomiędzy 50 – 100 mm. Tłumik typ TP/II. W każdym typoszeregu stosujemy 2 warianty wkładów tłumiących (kulis); z wełny mineralnej w osłonie blachy perforowanej o stopniu perforacji ~ 30 % z trójwarstwowym wkładem (3 warstwy) składającym się z dwóch płyt o grubości 20 mm na zewnątrz z welonem szklanym i warstwy środkowej.
Grubość warstw wynikająca z założonej grubości kulisy (wkładu tłumiącego)
i - ilość wkładów tłumiacych
A = 300, 400, 450, 500, 600, 750, 800, 900, 1000, 1050, 1200, 1250, 1350, 1400, 1500, 1600, 1650, 1750, 1800, 2000.
B = 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000.
Wymiary typoszeregu tłumików TP/II
Wykres skuteczności tłumików płytowych typu TP/I i TP/II

Tłumik płytowy
Tłumik rurowy prosty
Tłumik TP/I
Tłumik TO/A
Tłumik TO/B
Tłumik rurowy opływowy
Przykładowy typoszereg tłumików
Możliwe są wykonanie według rozwiązań indywidualnych
Nazwa prefabrykatuWymiar
[mm]
cena zł
netto
Tłumiki akustyczne płytowe # 50250x250178
Tłumiki akustyczne płytowe # 50400x500378
Tłumiki akustyczne płytowe # 50500x500395
Tłumiki akustyczne płytowe # 50800x500634
Tłumiki akustyczne płytowe # 50500x1000792
Tłumiki akustyczne płytowe # 50800x1000936
Tłumiki akustyczne płytowe # 501000x10001124
Tłumiki akustyczne płytowe # 501250x10001426
Tłumiki akustyczne płytowe # 501600x10002088
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=160231
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=200244
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=250293
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=315395
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=350
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=400
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=450
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=500
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=630
Tłumiki akustyczne rurowe prosteD=800
Tłumiki akustyczne rurowe opływoweD=200
Tłumiki akustyczne rurowe opływoweD=250
Tłumiki akustyczne rurowe opływoweD=315631
Tłumiki akustyczne rurowe opływoweD=400877
Tłumiki akustyczne rurowe opływoweD=5001143
Tłumiki akustyczne rurowe opływoweD=6301455
Tłumiki akustyczne rurowe opływoweD=8002088
Tłumiki akustyczne, kulisy#50144
Tłumiki akustyczne, kulisy#100209
 
- start -   - o firmie -   - kontakt -   - upłynnienia -   - do góry -
- praca -   - usługi-   - oferta -   - mapa serwisu -
opisy produktów w formacie pdf
- wyszukiwarka strony -