(2kB)
Strona zawiera opisy:wentylatory kominkowe
temat zawiera:systemy wentylacji z odzyskiem ciepła
centrale z odzyskiem ciepła
komory grzewczo wentylacyjne
wentylatory kominkowe
instalacja domowa
osuszacze
klimatyzatory
filtry alerwent
zobacz też tematy powiązane:czerpnie
wyrzutnie
nawiewniki wywiewniki
przepustnice
(2kB)(2kB)
Termoobieg z kominkiem
Często jako dodatkowe ogrzewanie, pozwalające wyłączyć okresowo ogrzewanie tradycyjne, stosowane jest ogrzewanie kominkowe. Do tego celu służą kominki z zamkniętą komorą spalania oraz z komorą tak zwanego dystrybutora będącą wymiennikiem ciepła między spalinami a nawiewanym powietrzem. Dystrybutor ten musi być szczelny i gwarantujący szczelność na cały okres używalności kominka. Do nawiewu powietrza dla celów ogrzewania tak zwanego termo obiegu stosuje się wentylatory kominkowe. Stosuje się tu wentylatory kominkowe wyciągające (ssące) powietrze z dystrybutora lub wentylatory kominkowe tłoczące powietrze do komory dystrybutora. Wybór rodzaju wentylatora należy do właściciela kominka. Wentylator ssący typ WK narażony jest na działanie gorącego powietrza i nie może być zbyt blisko dystrybutora. Wentylator kominkowy tłoczący do dystrybutora typ KT nie ma tego ograniczenia, musi mieć tylko spręż nieco wyższy od wentylatora WK na pokonanie oporów tłoczenia przez dystrybutor. Posiada za to wielką zaletę - wytwarza w dystrybutorze nadciśnienie nie pozwalające w przypadku rozszczelnienia dystrybutora (z powodu wad materiałowych, wykonawczych, przepalenia) na wpływanie spalin do dystrybutora. W przypadku wentylatora KT nigdy nie nastąpi uszkodzenie wentylatora z powodu jego przegrzania oraz nigdy nie wystąpi nawiew domieszki spalin do pomieszczeń ogrzewanych w systemie termo obiegu. W zakresie rozwiązań dotyczących wentylatorów typ KT jest ich wielka różnorodność. Doboru wentylatorów dokonujemy na konkretne zgłoszenia, oferujemy również jako producent systemy kanałów prowadzących powietrze wraz z wielką różnorodnością nawiewników.

Jako wentylatory kominkowe można stosować wentylatory wyciągowe z okapów kuchennych z uwagi na wyższe dopuszczalne temperatury pracy tych wentylatorów niż wentylatorów kominkowych.
Wentylator KT
Wentylatory kominkowe ogrzewania powietrznego z wywiewem powietrza w innych pomieszczeniach niż te w których jest kominek muszą posiadać czerpnie zewnętrzne. Do wprowadzenia nawiewu ciepłego powietrza proponowane są wentylatory kanałowe lub promieniowe z zespołem filtra.
Do wprowadzenia nawiewu ciepłego powietrza proponowane są wentylatory kanałowe lub promieniowe z zespołem filtra na zasysaniu powietrza. W ofercie znajdują się wentylatory.
Kanałowe osiowe Berta
Promieniowe WP,WB
(104kB)
Wentylator WK posiada wbudowany termostat, za pomocą którego użytkownik reguluje temperaturę po której przekroczeniu wentylator reguluje temperaturę po której przekroczeniu wentylator zostanie automatycznie włączony. Przy spadku temperatury poniżej zadanej, następuje automatyczne wyłącznie wentylatora. Temperatura otoczenie wentylatora od -25 OC do + 35 OC. Temperatura czynnika przepływającego w sposób ciągły około + 50 OC krótkotrwale + 50 OC
Konstrukcja
Obudowa wentylatora - metalowa wypełniona wewnątrz materiałem izolującym i wyciszającym. Silnik oddzielony od wirnika ścianą izolacyjną zabezpieczającą silnik przed gorącym powietrzem płynącym przez wirnik. Na wlocie i wylocie powietrza posiada króćce o średnicy O 150 mm do podłączenia kanałów przesyłowych.
Dodatkowe akcesoria
Do wszystkim typów wentylatorów WK można zastosować filtr powietrza o wlotach i wylotach fi 150. Filtr jest łatwo demontowalny co umożliwia oczyszczanie filtru w przypadku jego zanieczyszczenia.
We wszystkich typach wentylatorów WK można zastosować bypas. Wówczas w przypadku wyłączenia wentylatora powietrze z kominka nie będzie przechodzić przez wentylator ponieważ na wlocie do wirnika zainstalowana jest przepustnica jedno płaszczyznowa i powietrze będzie skierowane do króćca bocznego. Przewody rozprowadzające i bypas mogą być izolowane.
TypWydajność maxSprężMoc silnika Ilość obrotówGłośność
m3/h[Pa][kW][obr/min][dB]
WK-1460860,0990046
WK-26002000,09140046
WK-35704300,12280047
WK-414005600,37280048
Wentylatory
Wentylator promieniowy 230V dwubiegowy do przesyłu gorącego powietrza co umożliwia odsunięcie silnika od wirnika wentylatora o ok 50 mm, w tej przestrzeni może być izolacja i chłodzenie wałka silnika.
1. Typ fi 160 - dolot fi 160 wylot 118x55 mm,
2. Typ fi 180 - dolot fi 180 wylot 153 x 47 mm.
Charakterystyki wentylatora
 
- start -   - o firmie -   - kontakt -   - upłynnienia -   - do góry -
- praca -   - usługi-   - oferta -   - mapa serwisu -
opisy produktów w formacie pdf
- wyszukiwarka strony -